Anak jalanan kumbang metropolitan Selalu ramai dalam kesepian Anak jalanan korban kemunafikan Selalu kesepian dikeramaian Tiada tempat untuk mengadu Tempat mencurahkan isi kalbu Cinta kasih dari ayah dan ibu Hanyalah peri yang palsu Anak perawan kembang metropolitan Selalu resah dalam penantian Anak perawan korban keadaan Selalu menanti dalam keresahan Tiada restu untuk bertemu Meski menjalin hidup bersatu Kasih sayang dari ayah dan bunda Hanyalah harap semata Tiada waktu untuk bertemu Waktu berkasihan dan mengadu Karna oranag tua metropolitan Hanyalah budak kesibukan

Iklan