Sukat susun lawan dari simple-time. Contoh : Sukat Metrum (6/8) adalah dua sukat susun, artinya bilangan dua yang masing-masing bilangan mengandung 3 not perdelapan, (12/8) adalah sukat empat susun (9/8) sukat tiga susun

Iklan